STK Sedlčany

STK - Měření emisí

Ceník


Osobní vozidla

Druh prohlídky Typ vozidla Cena v Kč vč. DPH
Pravidelná M1-N1 890,-
O1-O2 490,-
L1-L7 590,-
Stavba M1-N1, O1-O2 3 000,-
Přestavba M1-N1, O1-O2 2 500,-
Přestavba a zástavba LPG   2 350,-
Dovoz M1-N1 2 090,-
O1-O2 1 340,-
L1-L4 1 290,-
Evidenční kontrola M1-N1 390,-
O1-O2 340,-
L1-L7 340,-
Opakovaná prohlídka M1-N1 290,-
M1-N1
Nejdéle následující pracovní den po pravidelné
100,-
L1-L7, O1-O2 50,-
Na žádost zákazníka 390,-

Nákladní vozidla

Druh prohlídky Typ vozidla Cena v Kč vč. DPH
Pravidelná M2-N3 1 590,-
N2-N3 1 590,-
O3-O4 1 090,-
Stavba M2-N3 5 000,-
N2-N3, O3-O4 5 000,-
Přestavba M2-M3, N2-N3, O3-O4 3 400,-
Dovoz M2-N3 3 790,-
N2-N3 3 590,-
O3-O4 2 790,-
Evidenční kontrola M2-N3 790,-
N2-N3 790,-
O3-O4 640,-
Opakovaná prohlídka M2, M3, N2, N3, O3, O4 640,-
M2, M3, N2, N3, O3, O4
Nejdéle následující pracovní den po pravidelné
200,-
Na žádost zákazníka 790,-
Vylepení náhradní kontrolní nálepky 60,-
Vylepení bíle krycí nálepky RZ /místo zelené/ 10,-

Traktory a jejich přípojná vozidla

Druh prohlídky Typ vozidla Cena v Kč vč. DPH
Pravidelná C, T1-T4 1 200,-
R, OT1-OT4 790,-
Stavba a přestavba C, T1-T4 1 990,-
R, OT1-OT4 1 490,-
Dovoz C, T1-T4 2 940,-
R, OT1-OT4 2 140,-
Evidenční kontrola C, T1-T4 490,-
R, OT1-OT4 440,-
Opakovaná prohlídka C, T1-T4, R, OT1-OT4 390,-
C, T1-T4, R, OT1-OT4
Nejdéle následující pracovní den po pravidelné
200,-
Na žádost zákazníka 490,-

Pro TP traktorů, při použití mobilní stanice, lze přistoupit na smluvní ceny dle počtu traktorů a vzdálenosti.

Vylepení náhradní kontrolní nálepky 60,-
Vylepení bíle krycí nálepky RZ /místo zelené/ 10,-

Emise

Druh prohlídky Typ vozidla Cena v Kč vč. DPH
Benzin 540,-
Benzin + LPG 880,-
Nafta N1 + M1 790,-
N2, N3, M2, M3, T, C 890,-
Druh prohlídky Cena v Kč vč. DPH
Opakované měření Benzin 200,-
Benzin + LPG 400,-
Nafta 400,-
Vystavení opisu protokolu o měření emisí 50,-
Vylepení bíle krycí nálepky RZ /místo zelené/ 10,-

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Napište nám