15. 2. 2023 bude STK z důvodu měrové služby uzavřena, emisní stanice bude v provozu.
STK Sedlčany

STK - Měření emisí

Ceník


Osobní vozidla

Druh prohlídky Typ vozidla Cena v Kč vč. DPH
Pravidelná M1-N1 1 190,-
O1-O2 690,-
L1-L7 740,-
Stavba M1-N1, O1-O2 5 000,-
Přestavba M1-N1, O1-O2 3 000,-
Přestavba a zástavba LPG   2 650,-
Dovoz M1-N1 2 390,-
O1-O2 1 640,-
L1-L4 1 590,-
Evidenční kontrola M1-N1 490,-
O1-O2 440,-
L1-L7 440,-
Evidenční prohlídka nepojízdného vozidla M1-N1 690,-
O1-O2, L1-L7 640,-
Opakovaná prohlídka M1-N1 390,-
M1-N1
Nejdéle následující pracovní den po pravidelné
150,-
L1-L7, O1-O2 100,-
Na žádost zákazníka 640,-

Nákladní vozidla

Druh prohlídky Typ vozidla Cena v Kč vč. DPH
Pravidelná M2-N3 1 990,-
N2-N3 1 990,-
O3-O4 1 490,-
Stavba M2-N3 7 000,-
N2-N3, O3-O4 7 000,-
Přestavba M2-M3, N2-N3, O3-O4 3 700,-
Dovoz M2-N3 3 990,-
N2-N3 3 790,-
O3-O4 2 990,-
Evidenční kontrola M2-N3 890,-
N2-N3 890,-
O3-O4 740,-
Evidenční prohlídka nepojízdného vozidla M2-M3, N2-N3 1 190,-
O3-O4 940,-
Opakovaná prohlídka M2, M3, N2, N3, O3, O4 740,-
M2, M3, N2, N3, O3, O4
Nejdéle následující pracovní den po pravidelné
250,-
Na žádost zákazníka 940,-
Vystavení přílohy technického protokolu 1 200,-
Vylepení náhradní kontrolní nálepky 60,-

Traktory a jejich přípojná vozidla

Druh prohlídky Typ vozidla Cena v Kč vč. DPH
Pravidelná C, T1-T4 1 590,-
R, OT1-OT4 1 190,-
Stavba a přestavba C, T1-T4 2 390,-
R, OT1-OT4 1 890,-
Dovoz C, T1-T4 3 240,-
R, OT1-OT4 2 440,-
Evidenční kontrola C, T1-T4 590,-
R, OT1-OT4 540,-
Evidenční kontrola nepojízdného vozidla C, T1-T4, R, OT1-OT4 790,-
Opakovaná prohlídka C, T1-T4, R, OT1-OT4 490,-
C, T1-T4, R, OT1-OT4
Nejdéle následující pracovní den po pravidelné
250,-
Na žádost zákazníka 640,-

Pro TP traktorů, při použití mobilní stanice, lze přistoupit na smluvní ceny dle počtu traktorů a vzdálenosti.

Vystavení přílohy technického protokolu 1 200,-
Vylepení náhradní kontrolní nálepky 60,-

Emise

Druh prohlídky Typ vozidla Cena v Kč vč. DPH
Benzin 840,-
Benzin + LPG 1 190,-
Benzin + CNG 1 190,-
Nafta N1 + M1 1 090,-
N2, N3, M2, M3, T, C 1 290,-
Druh prohlídky Cena v Kč vč. DPH
Opakované měření Benzin 250,-
Benzin + LPG 450,-
Benzin + LPG 450,-
Nafta 450,-

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Napište nám